To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Polo Bach

Polo Bach sy’n cyflwyno plant ifanc i fyd Polo Dŵr. Mae’n cyfuno sgiliau sylfaenol megis taflu, nofio a dal ac yn meithrin gwaith tîm ymhlith chwaraewyr ifanc.

Polo Bach

Mae Polo Bach yn digwydd mewn pwll llai na Pholo Dŵr ac yn defnyddio peli a goliau llai o’u cymharu â fersiwn lawn y gamp a gall ddigwydd mewn dŵr bas i bobl sy’n llai hyderus. Mae rheolau sylfaenol yn gwneud y gêm yn hwyliog ac yn ddifyr. Mae polo ar gael mewn llawer o ganolfannau hamdden ac ysgolion fel dewis arall yn lle nofio. Mae’n creu llawer o hwyl yn y dŵr!

Nod y Gêm

Sgorio cymaint o goliau â phosibl yn erbyn y tîm arall – a chael hwyl!

Rheolau Sylfaenol

  • Dau dîm
  • Un gôl-geidwad ar bob tîm
  • 4 chwarter 4 munud
  • Ni ddylid gwthio’r bêl o dan y dŵr
  • Mae timau’n cael 30 eiliad yr un i sgorio gôl
  • Os yw’r pwll yn fas neu os na all y chwaraewyr nofio eto, maent yn cael sefyll yn y dŵr
  • Pan fydd gôl wedi ei sgorio mae’r tîm arall yn ailddechrau’r gêm ar y llinell hanner ffordd
  • Dylid annog y chwaraewyr i daflu a dal ag un llaw,ond dylai lefel mynediad y gêm fod yn hwyliog felly gellir caniatáu defnyddio’r ddwy law

Sut i Ymuno

Cysylltwch â’ch clwb lleol am ragor o wybodaeth am ymuno.

Aberdâr – Cwm Draig

Caerdydd – Crwydrwyr Cymru

Caerfyrddin – Polo Dŵr Caerfyrddin

Abertawe – Polo Dŵr Abertawe

Casnewydd – Clwb Polo Dŵr a Nofio Casnewydd