To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Recordiau Nofio

Recordiau Nofio Cymru

Chwiliwch y recordiau nofio Cymru i weld cystadlaethau nofio Pellter Hir a Byr.

Welsh Long Course Records

Download the latest Welsh Long Course Records

Download

Recordiau Pellter Byr Cymru

Lawrlwythwch Recordiau Pellter Byr diweddaraf Cymru

Download

Ffurflen Gais Record

I hawlio record newydd dros Gymru, mae’n rhaid llenwi’r ffurflen gais a’i dychwelyd i Swyddfa Nofio Cymru er mwyn dilysu record newydd. **Sylwer bod yn rhaid i ddeiliaid Recordiau Iau Cymru fod o dan 16 mlwydd oed ar ddiwrnod y gystadleuaeth**

Download

Masters Team Application Form

To claim a new Welsh Record you must complete the application form and returned to the Swim Wales Office in order for a new record to be ratified.

Download

Masters Application Form

To claim a new Welsh Record you must complete the application form and returned to the Swim Wales Office in order for a new record to be ratified.

Download

Welsh Masters NEW Records

Updated April 2022

DOWNLOAD

Welsh Masters Long Course Records

Please click here to download the latest Masters Long Course Records

DOWNLOAD

Welsh Masters Short Course Records

Please click here to download the latest Masters Short Course Records

DOWNLOAD