To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Nofio Dŵr Agored

Nofio Dŵr Agored/Marathon

Croeso i adran Dŵr Agored Nofio Cymru. Yma cewch hyd i bopeth y mae angen i chi ei wybod am ein Dŵr Agored yng Nghymru. Cewch hefyd ddogfennau ynglŷn â nofio’n ddiogel i’ch helpu i hyfforddi.

Dŵr Agored

Mae gan Gymru amryw leoliadau Dŵr Agored gwych, gyda morlin helaeth a digonedd o lynnoedd ac afonydd i ddewis ohonynt. Heb gyfyngiadau waliau pwll a rhaffau lonydd, y dŵr agored yw’r profiad eithaf o ran nofio naturiol.

Mae nofio dŵr agored wedi dod yn fwy poblogaidd ac mae’n parhau i ddenu lluoedd o nofwyr o bob gallu. Ceir peryglon wrth gwrs, ac mae’n rhaid i nofwyr fod yn ofalus wrth nofio mewn dŵr agored; gall tonnau, tymheredd ac amodau tywydd beri problemau i unrhyw nofiwr. Gall gwisgo siwt wlyb helpu i insiwleiddio rhag yr oerfel a darparu hynofedd.

Mae Pencampwriaeth Dŵr Agored Genedlaethol Nofio Cymru yn digwydd bob blwyddyn ym Mharc Bryn Bach, Tredegar. Gall nofwyr gystadlu yn y categorïau oedran Elît neu yn y categori nofio Agored (nid oes angen amser cymhwyso).

Nid oes yn rhaid i chi nofio i gymryd rhan; mae gwaith y swyddogion a marsialiaid a gwirfoddolwyr yn hanfodol. Os hoffech gymryd rhan neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn meddwl mai’r rhaglen pwll dan do yw nofio bellach, mae nofio cystadleuol i raddau helaeth iawn â’i wreiddiau mewn nofio dŵr awyr agored.

Daeth nofio marathon i’r amlwg ar ôl i’r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol restru ras 10 cilomedr yn un o’r digwyddiadau yng Ngemau Olympaidd Beijing yn 2008.

Gall rasys marathon ddigwydd mewn unrhyw gorff mawr o ddŵr awyr agored: moroedd, llynnoedd, afonydd, camlesi, cronfeydd dŵr. Mae pellter pob digwyddiad yn amrywio o 1 cilomedr i 80 cilomedr, ond ar lefel gystadleuol fawr, y pellter nodweddiadol yw 5 cilomedr, 10 cilomedr a 25 cilomedr.

Er y cynhaliwyd rasys marathon ers dros gannoedd o flynyddoedd, ni chafodd y gamp ei chydnabod yn swyddogol a’i hychwanegu at y calendr cystadlaethau rhyngwladol gan y Ffederasiwn Nofio Rhyngwladol (FINA), corff llywodraethu nofio y byd, tan 1986.

Mae Nofio Dŵr Agored/Marathon yn dod yn fwy poblogaidd gyda digwyddiadau ym mhob rhanbarth ledled Lloegr. Cyflwynwyd ein Pencampwriaeth Genedlaethol Cymru ein hunain yn 2015. Ar lefel ryngwladol, gall nofwyr gystadlu mewn Pencampwriaethau Iau Ewrop a’r Byd, Cwpanau LEN a FINA, pencampwriaethau Ewrop a’r Byd a’r Gemau Olympaidd.

Arweiniad i Nofio yn Ddiogel mewn Dŵr Agored

Gall nofio mewn amgylchedd dŵr agored fod yn brofiad bywiocaol ac mae nofwyr dŵr agored profiadol yn ei fwynhau ledled Cymru. Fodd bynnag, mae llawer o ragofalon y dylid eu hystyried oherwydd bod nofio yn y rhan fwyaf o ardaloedd dŵr agored yn beryglus ac mae risg mawr o gael anaf neu foddi.

Download

SAFE Cymru Winter Swimmer Guidance

Please click here for SAFE Cymru Winter Swimmer Guidance

Download