To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Dysgu Nofio i Oedolion

Dysgu Nofio i Oedolion

Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu nofio! Mae Nofio Cymru o’r farn y dylai pawb gael cyfle i ddysgu nofio a bod y nofiwr gorau y gallant fod.

Mae Nofio Cymru’n gweithio gyda darparwyr i sicrhau bod y gwersi’n difyrru ac yn ysgogi pobl o bob gallu, ac yn fodd iddynt allu nofio’n annibynnol yn y pen draw.

Mae penderfynu dysgu nofio fel oedolyn yn helpu i ddatblygu hyder, gallu a sgiliau’r unigolyn yn y dŵr. Mae dysgu nofio yn sgil a all wella ansawdd eich bywyd trwy wneud ymarfer corff a chyrraedd eich nodau - boed hynny’n gwblhau triathlon, ymuno â chlwb nofio Meistri, manteisio ar y Fenter Nofio am Ddim i Bobl 60+ yng Nghymru, neu fwynhau bod yn y dŵr ac o amgylch y dŵr gyda theulu a ffrindiau. Heb anghofio hefyd bod nofio’n llawer o hwyl, a bod digon o le i ddatblygu a gwella.

Caiff nofwyr hyderus gyfle i wella’r pedwar strôc, dechrau nofio’n gystadleuol neu ymuno â chlwb Meistri ar gyfer oedolion sy’n 18 oed a hŷn.