To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Cyrsiau Addysgu Nofio

Cyrsiau Addysgu

Mae’r cymwysterau hyn yn addas i’r rhai sy’n dymuno addysgu yn yr amgylchedd ‘Dysgu Nofio’. Gallai hyn fod yn un o byllau’r Awdurdod Lleol neu bwll darparydd preifat.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Gynorthwyydd Nofio (Addysgu). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 2 Athro (Nofio), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Athro Nofio. Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar yr wybodaeth, y sgiliau a’r gallu a ddatblygwyd yn y cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu). Ar ôl cyflawni’r cymhwyster, bydd hyfforddwyr nofio’n gallu cynllunio, paratoi, cyflwyno, monitro a gwerthuso cyfres o sesiynau addysgu nofio yn effeithiol ac yn annibynnol. Mae’n rhaid bod â chymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

6 Nofio Addysgu Cyrsiau

 • 5 Ways to Wellbeing Webinar

  • 11 May 2021
  • 11 May 2021
  • Online Learning Course
  • Online Webinar
  This live 1.5-hour webinar is a great opportunity for you to spend a bit of time thinking about your wellbeing and the wellbeing of young people you work with during these very challenging times.
 • Teaching in Deep Water Masterclass

  • 19 May 2021
  • 19 May 2021
  • Online Learning Course
  • Masterclass
  This recently revised Swim Wales masterclass aims to provide both new and experienced swim teachers alike with relevant skills and knowledge to allow them to teach with confidence.
 • Aquatic Disability Inclusion Training (DIT) Masterclass

  • 21 May 2021
  • 21 May 2021
  • Online Learning Course
  • Online Learning
  Swim Wales in partnership with Disability Sport Wales are pleased to offer our new Aquatic Disability Inclusion Training (DIT) Workshop.
 • SEQ Teaching Swimming

  • 08 Jun 2021
  • 27 Jun 2021
  • Online Learning Course
  • Level 2
  The Swim England Qualifications (SEQ) Level 2 Teacher (Swimming) qualification is a practical qualification, which develops the knowledge, skills and abilities needed to be a Swimming Teacher.
 • Swim Wales Diving Skills

  • 19 Jun 2021
  • 19 Jun 2021
  • Online Learning Course
  • Masterclass
  As an aspiring swim teacher, this virtual workshop will equip you with the knowledge and tools to deliver the fundamentals of Diving, within the swim lesson environment (shallow entry in water less than 1.8m deep).