To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Cyrsiau Addysgu Nofio

Cyrsiau Addysgu

Mae’r cymwysterau hyn yn addas i’r rhai sy’n dymuno addysgu yn yr amgylchedd ‘Dysgu Nofio’. Gallai hyn fod yn un o byllau’r Awdurdod Lleol neu bwll darparydd preifat.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Gynorthwyydd Nofio (Addysgu). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 2 Athro (Nofio), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Athro Nofio. Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar yr wybodaeth, y sgiliau a’r gallu a ddatblygwyd yn y cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu). Ar ôl cyflawni’r cymhwyster, bydd hyfforddwyr nofio’n gallu cynllunio, paratoi, cyflwyno, monitro a gwerthuso cyfres o sesiynau addysgu nofio yn effeithiol ac yn annibynnol. Mae’n rhaid bod â chymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

6 Nofio Addysgu Cyrsiau

 • SEQ Swim England Teaching Swimming

  • 06 Jun 2022
  • 30 Jun 2022
  • Theory - Online, Practical - Various Locations Available
  • Level 2
  This qualification is a practical qualification, which develops the knowledge, skills and abilities needed to be a Swimming Teacher. This qualification builds on the knowledge, skills and abilities developed in the Swim England Level 1 Swimming Assistant (Teaching) qualification.
 • SEQ Swimming Assistant (Teaching)

  • 10 Jun 2022
  • 18 Jun 2022
  • Theory - Online, Practical - Various Locations Available
  • Level 1
  This qualification is a practical qualification, which develops the knowledge, skills and abilities needed to be a Swimming Assistant (Teaching). This has been endorsed by CIMSPA as meeting the requirements of the assistant swimming teacher professional standard.
 • Safeguarding & Protecting Children (Online Classroom)

  • 14 Jun 2022
  • 14 Jun 2022
  • Online Learning Session via Zoom
  • Online Learning Course
  This Online Classroom will raise your awareness of the tell-tale signs of abuse, and give you the tools and confidence you need to deal with any issues sensitively, appropriately and effectively should the need ever arise in your coaching career.
 • SEQ Combined Swimming Assistant (Teaching) and Swim England Level 2 Teacher (Swimming)

  • 20 Jun 2022
  • 26 Jun 2022
  • Wrexham
  • Combined Level 1 and Level 2
  We have created this combined SEQ Level 1 Swimming Assistant (Teaching) and Level 2 Teaching Swimming course so that anyone who already has experience supporting swimming lessons can complete both qualifications side by side.
 • Safeguarding & Protecting Children (Online Classroom)

  • 28 Jun 2022
  • 28 Jun 2022
  • Online Learning Session via Zoom
  • Online Learning Course
  This Online Classroom will raise your awareness of the tell-tale signs of abuse, and give you the tools and confidence you need to deal with any issues sensitively, appropriately and effectively should the need ever arise in your coaching career.