To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Cyrsiau Hyfforddi Nofio

Cyrsiau Hyfforddi

Mae’r cymwysterau hyn yn addas i’r rhai sy’n dymuno hyfforddi mewn amgylchedd clwb cystadleuol.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Gynorthwyydd Nofio (Hyfforddi Nofio). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 2 Hyfforddwr (Nofio), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Hyfforddwr Nofio. Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar yr wybodaeth, y sgiliau a’r gallu a ddatblygwyd yn y cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi Nofio). Ar ôl cyflawni’r cymhwyster, bydd hyfforddwyr nofio’n gallu cynllunio, paratoi, cyflwyno, monitro a gwerthuso cyfres o sesiynau hyfforddi nofio yn effeithiol ac yn annibynnol. Mae’n rhaid bod â chymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Bydd ASA Lefel 3 Hyfforddi Nofio yn galluogi hyfforddwyr i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso macro gylch o waith. Bydd yr hyfforddwr yn gallu rheoli ac arwain adnoddau priodol (ffisegol a dynol) i gefnogi pob rhan o raglen clwb nofio.

Mae’n rhaid i ddysgwyr fod â Thystysgrif ASA Lefel 2 Hyfforddi Nofio neu un o’r canlynol: Tystysgrif Addysgu Lefel 2 (Unedau 1-4) ynghyd â CV a phrofiad o hyfforddi a geirdaon a/neu Dystysgrif ASA Hyfforddwr Clwb neu gymhwyster cyfwerth a phrofiad o hyfforddi mewn amgylchedd dŵr. Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 18 mlwydd oed o leiaf i gofrestru am y cymhwyster hwn.

4 Nofio Hyfforddi Cyrsiau

  • Dim Cyrsiau