To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Cyrsiau Hyfforddi Nofio

Cyrsiau Hyfforddi

Mae’r cymwysterau hyn yn addas i’r rhai sy’n dymuno hyfforddi mewn amgylchedd clwb cystadleuol.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Gynorthwyydd Nofio (Hyfforddi Nofio). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 2 Hyfforddwr (Nofio), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Hyfforddwr Nofio. Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar yr wybodaeth, y sgiliau a’r gallu a ddatblygwyd yn y cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi Nofio). Ar ôl cyflawni’r cymhwyster, bydd hyfforddwyr nofio’n gallu cynllunio, paratoi, cyflwyno, monitro a gwerthuso cyfres o sesiynau hyfforddi nofio yn effeithiol ac yn annibynnol. Mae’n rhaid bod â chymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Bydd ASA Lefel 3 Hyfforddi Nofio yn galluogi hyfforddwyr i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso macro gylch o waith. Bydd yr hyfforddwr yn gallu rheoli ac arwain adnoddau priodol (ffisegol a dynol) i gefnogi pob rhan o raglen clwb nofio.

Mae’n rhaid i ddysgwyr fod â Thystysgrif ASA Lefel 2 Hyfforddi Nofio neu un o’r canlynol: Tystysgrif Addysgu Lefel 2 (Unedau 1-4) ynghyd â CV a phrofiad o hyfforddi a geirdaon a/neu Dystysgrif ASA Hyfforddwr Clwb neu gymhwyster cyfwerth a phrofiad o hyfforddi mewn amgylchedd dŵr. Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 18 mlwydd oed o leiaf i gofrestru am y cymhwyster hwn.

4 Nofio Hyfforddi Cyrsiau

 • Safeguarding & Protecting Children (Online Classroom)

  • 14 Jun 2022
  • 14 Jun 2022
  • Online Learning Session via Zoom
  • Online Learning Course
  This Online Classroom will raise your awareness of the tell-tale signs of abuse, and give you the tools and confidence you need to deal with any issues sensitively, appropriately and effectively should the need ever arise in your coaching career.
 • Safeguarding & Protecting Children (Online Classroom)

  • 28 Jun 2022
  • 28 Jun 2022
  • Online Learning Session via Zoom
  • Online Learning Course
  This Online Classroom will raise your awareness of the tell-tale signs of abuse, and give you the tools and confidence you need to deal with any issues sensitively, appropriately and effectively should the need ever arise in your coaching career.
 • Swim England Swimming Assistant (Coaching)

  • 16 Jul 2022
  • 30 Jul 2022
  • Online via Zoom/Practical Session TBC
  • Level 1
  The Swim England Swimming Assistant (Coaching) course is designed to provide you with an introduction to the knowledge, skills and understanding of the safe and ethical principles for effective coaching practices in swimming.
 • Aquatic Safety Qualification

  • 23 Jul 2022
  • 24 Jul 2022
  • Pontypool
  • CPD
  In partnership with Atlantic Crest, Swim Wales offer the Aquatic Safety Qualification (ASQ)