To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Cyrsiau Hyfforddi Nofio

Cyrsiau Hyfforddi

Mae’r cymwysterau hyn yn addas i’r rhai sy’n dymuno hyfforddi mewn amgylchedd clwb cystadleuol.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Gynorthwyydd Nofio (Hyfforddi Nofio). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 2 Hyfforddwr (Nofio), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Hyfforddwr Nofio. Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar yr wybodaeth, y sgiliau a’r gallu a ddatblygwyd yn y cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi Nofio). Ar ôl cyflawni’r cymhwyster, bydd hyfforddwyr nofio’n gallu cynllunio, paratoi, cyflwyno, monitro a gwerthuso cyfres o sesiynau hyfforddi nofio yn effeithiol ac yn annibynnol. Mae’n rhaid bod â chymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Hyfforddi). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Bydd ASA Lefel 3 Hyfforddi Nofio yn galluogi hyfforddwyr i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso macro gylch o waith. Bydd yr hyfforddwr yn gallu rheoli ac arwain adnoddau priodol (ffisegol a dynol) i gefnogi pob rhan o raglen clwb nofio.

Mae’n rhaid i ddysgwyr fod â Thystysgrif ASA Lefel 2 Hyfforddi Nofio neu un o’r canlynol: Tystysgrif Addysgu Lefel 2 (Unedau 1-4) ynghyd â CV a phrofiad o hyfforddi a geirdaon a/neu Dystysgrif ASA Hyfforddwr Clwb neu gymhwyster cyfwerth a phrofiad o hyfforddi mewn amgylchedd dŵr. Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 18 mlwydd oed o leiaf i gofrestru am y cymhwyster hwn.

9 Nofio Hyfforddi Cyrsiau

 • Volunteer Award in Masters Swimming

  • 08 May 2021
  • 08 May 2021
  • Online Learning Course
  • Online Learning
  Swim Wales are extremely excited to announce the launch of our new Volunteer Award in Masters Swimming
 • 5 Ways to Wellbeing Webinar

  • 11 May 2021
  • 11 May 2021
  • Online Learning Course
  • Online Webinar
  This live 1.5-hour webinar is a great opportunity for you to spend a bit of time thinking about your wellbeing and the wellbeing of young people you work with during these very challenging times.
 • Aquatic Disability Inclusion Training (DIT) Masterclass

  • 21 May 2021
  • 21 May 2021
  • Online Learning Course
  • Online Learning
  Swim Wales in partnership with Disability Sport Wales are pleased to offer our new Aquatic Disability Inclusion Training (DIT) Workshop.
 • Safeguarding & Protecting Children 16 - 18 (Online Classroom)

  • 29 May 2021
  • 29 May 2021
  • Online Learning Course
  • Online Learning
  The course developed in partnership with the Child Protection Sport Unit (CPSU) of the NSPCC and delivered with the safety of the young coach in mind throughout. It covers all the appropriate content to support younger coaches to recognise safeguarding and child protection best practice as an important part of your great coaching journey.
 • Swim England Swimming Assistant (Coaching)

  • 04 Jun 2021
  • 20 Jun 2021
  • Online Learning Course
  • Level 1
  The Swim England Swimming Assistant (Coaching) course is designed to provide you with an introduction to the knowledge, skills and understanding of the safe and ethical principles for effective coaching practices in swimming.