To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Categoreiddio Clybiau

Categoreiddio Clybiau

Caiff Categorïau Clybiau eu rhannu'n un ar ddeg maes:

S2. Clybiau Campau Dŵr Amrywiol

S1. Clybiau Perfformiad Uchel Cenedlaethol

S3. Clybiau Perfformiad Rhanbarthol

S4. Clybiau Nofio Cystadleuol

S5. Clybiau Datblygu Nofio

P. Clybiau Nofio i Bobl Anabl

M. Clybiau Meistri/Ffitrwydd Oedolion

D. Plymio

WP. Clybiau Polo Dŵr

SY. Clybiau Nofio Cydamserol

S6. Clybiau Nofio Cymdeithasol a Ffitrwydd

Pecyn Cymorth i Glybiau

Ewch i'r adran Dogfennau Allweddol i weld yr holl ddogfennau enghreifftiol sy'n ofynnol i redeg clwb llwyddiannus.

Click here

Swyddogaethau Clwb

Ewch i'r adran Dogfennau Allweddol i weld yr holl fanylebau Swyddogaethau Clwb.

Click here