To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Masters

Meistri

Nofio i oedolion sy’n 18 a throsodd yw nofio Meistri. Mae’n cwmpasu popeth o nofio hamdden er mwyn gwella ffitrwydd i nofio cystadleuol wedi’i drefnu.

Nofio Meistri

Mae Nofio Cymru am hyrwyddo, cefnogi a chynyddu nifer y clybiau Meistri yng Nghymru.

Mater i chi yw penderfynu i ba raddau yr ydych am fod yn rhan o nofio Meistri.

I ba raddau bynnag y cymerwch ran, dylech weld eich iechyd yn gwella, a chael cyfle i wella eich ffitrwydd a chadw’n heini, a meithrin cyfeillgarwch da ymhlith nofwyr.

Mae nofio Meistri yn ffordd wych o gymdeithasu a nofio gydag eraill, a mwynhau cael eich hyfforddi’n rhan o grŵp os ydych yn dymuno hynny. Bydd cyfle hyd yn oed i roi cynnig ar nofio dŵr agored neu bolo dŵr.

P’un a ydych yn nofio o ran hwyl neu er mwyn cystadlu, clybiau Meistri yw’r lle i fynd. Does dim rhaid i chi fod wedi nofio’n gystadleuol o’r blaen i fod yn nofiwr Meistr. Waeth beth sy’n eich ysgogi, mewn sesiynau Meistri cewch wella eich strôc a’ch techneg anadlu, gwella eich ffitrwydd, a chael ymarfer corff da. Gallwch ddechrau beth bynnag fo’ch oedran. Mae nofio’n gamp am oes!

Cynhelir cystadlaethau Meistri rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae rhesymau da dros gymryd rhan, ond does dim pwysau i gystadlu os nad yw o ddiddordeb i chi. Os hoffech wybod rhagor neu os hoffech drafod dechrau eich clwb meistri eich hun, neu greu adran meistri yn eich clwb, anfonwch neges e-bost YMA

Techneg a Chyngor - nofio ar y cefn

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio ar y cefn.

Download

Techneg a Chyngor - nofio yn eich blaen

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio yn eich blaen.

Download

Techneg a Chyngor - nofio ar y frest

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio ar y frest.

Download

Techneg a Chyngor - nofio pili-pala

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio pili-pala.

Download

Nofio Newyddion

 • Operators call for School Swimming to remain a key part of the curriculum

  26 Mai 2022

  Operators call for School Swimming to remain a key part of the curriculum

  Operators call for School Swimming to remain a key part of the curriculum
  Mwy

  Operators provide a safe environment for children to enjoy their aquatic journey. On day six of Get Into Learn to Swim week 2022, we hear from our network of operators from across Wales about why they continue to provide school swimming opportunities, and why it should remain a key part of the new curriculum.

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  National
 • Swim Teachers unite for Get Into Learn to Swim Week

  24 Mai 2022

  Swim Teachers unite for Get Into Learn to Swim Week

  Swim Teachers unite for Get Into Learn to Swim Week
  Mwy

  Swim teachers play a crucial role in ensuring children become water competent. The teacher workforce takes children through their aquatic journey, often from complete novices, to confident swimmers who can safely enjoy the water.

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  National
 • School teachers highlight importance of Water Competence

  23 Mai 2022

  School teachers highlight importance of Water Competence

  School teachers highlight importance of Water Competence
  Mwy

  School teachers shine a light on the importance of school swimming and the lifesaving skills it can provide.

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  National
 • What is Water Competence?

  20 Mai 2022

  What is Water Competence?

  What is Water Competence?
  Mwy

  The theme of this year's Get into Lean to Swim Week is Water Competence and the Curriculum, but what exactly do we mean when we say Water Competence? Read on to find out more.

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  National
 • Swim Wales partners with Out & Wild Festival

  27 Ebr 2022

  Swim Wales partners with Out & Wild Festival

  Swim Wales partners with Out & Wild Festival
  Mwy

  Swim Wales announces partnership with Out & Wild Wellness Festival.

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  National