To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Atal Camddefnyddio Cyffuriau

Atal Camddefnyddio Cyffuriau

Atal Camddefnyddio Cyffuriau

Mae Nofio Cymru yn ymrwymedig i gefnogi gonestrwydd a thryloywder mewn chwaraeon. Dysgwch am bolisi atal camddefnyddio cyffuriau, chwiliwch y rhestr ddiweddaraf o sylweddau sydd wedi eu gwahardd, a dysgwch am ein gweithdrefnau profi am gyffuriau.

ADAMS

Cronfa Brofi Gofrestredig Mae’r Gronfa Brofi Gofrestredig Genedlaethol yn cael ei rheoli gan UKAD ac mae’r Gronfa Brofi Gofrestredig Ryngwladol yn cael ei rheoli gan FINA. Mae Nofio Prydain yn rhoi gwybod i athletwyr eu bod wedi eu cynnwys yng nghronfa brofi FINA.

Download

Addysg Atal Camddefnyddio Cyffuriau

Mae Nofio Prydain yn gweithio’n agos â UKAD i sicrhau gwaddol o athletwyr glân yn ASA a Phrydain i genedlaethau’r dyfodol. Bydd angen atal ac amddiffyn yr athletwyr hyn rhag cyffuriau ac mae addysg yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni hyn. Ein nod yw gwneud hyn trwy sefydlu diwylliant o chwaraeon sy’n rhydd rhag cyffuriau trwy sicrhau bod yr holl athletwyr yn deall ac yn ymarfer gwerthoedd chwaraeon glân.

Download

Rheolau Atal Camddefnyddio Cyffuriau

Mae Nofio Prydain (a’i aelodau ASA, SASA a WASA) yn aelod o FINA. Mae FINA yn gorff cenedlaethol sy’n gyfrifol, o dan God yr Asiantaeth Ryngwladol i Atal Camddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon, am reoleiddio rheolaethau cyffuriau ymhob disgyblaeth ddŵr.

Download

Tynnu Ffurflen Datganiad Meddygol Nofio Prydain

Nid yw ffurflen Datganiad Meddygol Nofio Prydain yn cael ei defnyddio na’i dosbarthu ers 1 Ionawr 2016. Nid yw’n ofynnol bellach i aelodau ASA lenwi’r ffurflen ac nid yw’r ffurflen yn ffurfio rhan o reolaeth cyffuriau mewn unrhyw ddigwyddiad. Gwelwch y pwyntiau atal camddefnyddio cyffuriau isod am ragor o gyngor ar atal camddefnyddio cyffuriau.

Download

Gwirio Meddyginiaethau

Caiff Rhestr yr Asiantaeth Ryngwladol i Atal Camddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon o sylweddau sydd wedi ei gwahardd ei diwygio yn flynyddol ond gellid ei newid o bryd i’w gilydd. Mae’r rhestr yn disgrifio pob dosbarth o sylweddau sydd wedi eu gwahardd, ynghyd ag enghreifftiau. Daw’r rhestr i rym ar 1 Ionawr bob blwyddyn ac mae ar gael ar www.wada.ama.org. Os hoffech wybod rhagor am y Categorïau ar y Rhestr o Sylweddau sydd wedi eu Gwahardd, cysylltwch â Rheolwr Atal Camddefnyddio Cyffuriau Nofio Prydain.

Download

Atchwanegiadau

Aseswch yr angen, aseswch y risg. Dylech fod yn ofalus iawn wrth ddefnyddio atchwanegiadau.

Download