To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Amdanom Ni

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Nofio Cymru yw’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer nofio, polo dŵr, plymio a disgyblaethau dŵr cysylltiedig yng Nghymru. Ffurfiwyd y sefydliad ym 1897 dan yr enw Cymdeithas Nofio Amatur Cymru a mabwysiadodd yr enw Nofio Cymru yn 2003.

Mae’n gyfrifol am sefydlu cyfreithiau’r gamp, am drefnu rhaglenni ardystio ac addysgu i hyfforddwyr, swyddogion ac athrawon, ac am nofio hamdden, gyda’r nod o sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu nofio.

Mae Nofio Cymru wedi ei strwythuro’n rhanbarthol – gyda dros 90 o glybiau yn aelodau ac aelodaeth gyfunol o dros 30,000 o aelodau o ranbarthau de-ddwyrain Cymru, Gorllewin Cymru a Gogledd Cymru – yn cefnogi ei glybiau nofio, plymio, polo dŵr, meistri a nofio i bobl anabl. Mae’n rheoli datblygiad chwaraeon nofio cystadleuol o’r lefel ddechreuol i lefel ryngwladol, ac yn trefnu cystadlaethau, gan gynnwys pencampwriaethau caeedig, cenedlaethol ac agored.

Lleolir Nofio Cymru ym Mhwll Cenedlaethol Cymru, Sgeti, Abertawe.

History

Founded in 1897, and known as the Welsh Amateur Swimming Association set its objectives to promote and encourage participation in Aquatic Sport.

Over the years, our objectives have expanded to embrace other disciplines, which now include Artistic Swimming, Open Water, Para Swimming, Masters Swimming and Diving.

In June 2004, the Association became a company limited by guarantee and began trading as Swim Wales.

Regions were established and were known as - South East Wales, West Wales and North Wales. These regions have provided the delegates, committees and panel members for the Association’s comprehensive activities over the years.

In April 2016, the organisation saw the appointment of a new Chief Executive Officer. Since the appointment, a review of the company took place and we have seen new appointments to lead specific areas of the business focusing on the development of Aquatic Sport and maintaining a welcome and positive culture for participants.

Ein Gweledigaeth Ni

Corff Llywodraethu blaenllaw sy’n cynnig rhagoriaeth, gan ysbrydoli cenedl i fwynhau, cymryd rhan, dysgu a chystadlu mewn campau dŵr yng Nghymru.