To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Digwyddiadau

Cliciwch trwyddo i ddod o hyd i’r newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau nofio, nofio cydamserol, plymio, polo dŵr, i weld canlyniadau a chofnodion nofio Cymru ac i weld pa ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Trwyddedu Cystadlaethau

Mae’r meini prawf Trwyddedu Cystadlaethau wedi eu datblygu i roi rheolau cyffredin i glybiau a darparwyr cystadlaethau ar gyfer trefnu a chynnal cystadlaethau o’r fath. Bydd pob cystadleuaeth drwyddedig yn ddarostyngedig i Reolau FINA a Chyfreithiau Nofio Cymru. Ar hyn o bryd mae 6 Lefel o Drwydded, yn dibynnu ar y math o gystadleuaeth yr hoffech ei chynnal.

Download